OGÓLNOPOLSKI
PROGRAM POPRAWY
JAKOŚCI POWIETRZA

I EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

Oferujemy wsparcie dla placówek edukacyjnych i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie kompleksowych działań termomodernizacyjnych w oparciu o wentylację.

Program obejmuje znaczną poprawę komfortu nauki i użytkowania budynku oraz zastosowanie w nim energooszczędnych rozwiązań.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
 • Poprawia jakość powietrza w budynku.
 • Umożliwia hybrydowe połączenia z fotowoltaiką, pompami ciepła, OZE.
 • Pozwala usunąć wady projektowe i wykonawcze w istniejącym budynku.
 • Jest rekomendowany przez szkoły.
 • Poprawia wizerunek szkoły i gminy.

Dlaczego warto wdrożyć program ODDECH DLA SZKÓŁ?

 • Dostosowuje struktury finansowania do potrzeb danej szkoły.
 • Zawiera pakiety działań analitycznych i technicznych.
 • Zmniejsza zużycie energii w budynku.
 • Gwarantuje oszczędności w budżecie szkoły.
 • Zwiększa komfort dzieci i nauczycieli.
 • Uniezależnia szkołę od rosnących cen energii.

Większość z nich znajduje się w pobliżu tras komunikacyjnych oraz terenów przemysłowych, co zdecydowanie zwiększa ekspozycję na zabójcze działanie smogu. Ze wszystkich budynków użyteczności publicznej to w szkołach najgorzej rozwiązano kwestię wentylacji pomieszczeń.

Znamy
problemy szkół

Nasz zespół badawczy od lat monitoruje warunki panujące w polskich placówkach edukacyjnych, a wyniki pomiarów są jednoznaczne – w szkołach brakuje czystego, świeżego powietrza. W Polsce jest około 52 000 państwowych budynków edukacyjnych.

Złe praktyki

Termomodernizacja często ogranicza się tylko do dołożenia dodatkowej izolacji cieplnej przegród zewnętrznych oraz wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. Dodatkowo w większości szkół stosuje się wentylację grawitacyjną, która uniemożliwia kontrolę ilości i jakości wymienianego powietrza.

Nieefektywna gospodarka cieplna budynku nie pozwala wykorzystać pełnego potencjału termomodernizacji. W obiekcie pozostają energochłonne, nieskuteczne instalacje o niskiej jakości. Brak wydajnej wentylacji powoduje, że stężenie zanieczyszczeń kilkukrotnie przekracza dopuszczalne wartości. Uniemożliwia także ochronę po pierwsze przed zagrożeniem mikrobiologicznym (które powstaje, gdy przeziębione dzieci wydychają z powietrzem drobnoustroje chorobotwórcze), a po drugie przed smogiem w sezonie grzewczym. Wpływa to na złe samopoczucie uczniów i pracowników szkoły, obniża efektywność ich pracy i koncentrację, a także powoduje trwałe skutki zdrowotne.

Konsekwencje

Zamów Blue AirCheck
do swojej szkoły!

Zbadaj jakość powietrza i zyskaj argumenty, aby to Twoja placówka otrzymała wsparcie finansowe.

Możesz na bieżąco śledzić parametry powietrza w klasach. Zobacz aplikację zintegrowaną z naszą stroną internetową na przykładzie referencyjnej szkoły w Warszawie.

Prowadzimy aktywny pomiar:

 • stężenia CO2,
 • temperatury,
 • wilgotności powietrza,
 • stężenia pyłów zawieszonych: PM1, PM2.5, PM4, PM10.
SPRAWDŹ PARAMETRY POWIETRZA

Zadbajmy wspólnie

 • Wielogodzinne przebywanie w klasach sprzyja chorobom.
 • 8% dzieci w szkołach choruje na astmę.
 • Liczba ta podwoiła się w ciągu ostatnich 10 lat!
 • 10–15% dzieci ma przewlekłe choroby układu oddechowego, 9% cierpi na alergię.
 • Niewłaściwa jakość powietrza zmniejsza wydolność intelektualną i koncentrację oraz powoduje rozdrażnienie.
 • Zanieczyszczenia mogą skrócić życie o ponad rok.

o lepszy mikroklimat w klasach!

 • Organy wewnętrzne, układ oddechowy, immunologiczny i nerwowy dzieci wciąż są w fazie rozwoju.
 • Wyższe niż u dorosłych tętno sprzyja szybszemu rozprzestrzenianiu się wdychanych toksycznych substancji.
 • Dzieci mają krótsze i węższe drogi oddechowe oraz niedojrzały układ detoksykacji.
 • Codzienne spotkania uczniów w szkole przyspieszają rozprzestrzenianie się chorób.

zaFrapuj się na zdrowie uczniów

Program kierowany jest do wszystkich zarządzających szkołą, którzy:

ODDECH DLA SZKÓŁ to rozwiązanie problemów z jakością powietrza

 • nie znają korzyści płynących z mądrej termomodernizacji;
 • nie orientują się w możliwych rozwiązaniach technologicznych;
 • nie są świadomi, jaki wpływ na środowisko wywiera m.in. problem jakości powietrza;
 • uważają, że problem ten jest mniej ważny niż inne działania szkoły;
 • nie wiedzą, jaki jest okres zwrotu z inwestycji;
 • nie są specjalistami w zakresie budownictwa;
 • nie mają czasu, ale mają chęci.
 • nie mają wystarczających środków finansowych na modernizację budynku;
 • nie wiedzą, co wybrać – podstawową czy kompleksową termomodernizację;
 • chcieliby zdobyć oszczędności, a uwolnione środki przeznaczyć na inne działania;
 • pragną zwiększyć prestiż i poprawić wizerunek placówki;
 • chcą poprawić bezpieczeństwo i komfort przebywania w szkole;
 • nie mają wystarczających zasobów ludzkich ani czasu, by zrealizować inwestycję;
 • uważają, że procedury są długotrwałe i skomplikowane; mają wizję, ale nie mają koncepcji;

ODDECH DLA SZKÓŁ

w kilku krokach

Bezpłatna wizja lokalna i audyt szacunkowy.

1

2

Audyt remontowo-budowlany.

3

Dostosowanie pakietów rozwiązań, dobór urządzeń.

Wybór programu wsparcia i pozyskanie środków zewnętrznych.

4

Budżetowanie z określeniem działań kwalifikowanych do dotacji.

5

Wykonanie prac instalacyjnych i budowlanych.

6

Obsługa serwisowa i pogwarancyjna.

7

EFEKT TERMOSU

System wentylacji grawitacyjnej, stosowany obecnie w większości polskich szkół, opiera się na nieszczelnościach okien i drzwi. Po dociepleniu ściany zewnętrzne nie oddychają. Pogarsza się mikroklimat wnętrz, a efektywność energetyczna budynku spada. Przenikanie pary wodnej staje się niemożliwe, a w obiekcie panują warunki takie jak w termosie. Warto pamiętać, że taki mikroklimat jest skrajnie niekorzystny dla zdrowia.

WYSOKIE KOSZTY ENERGII

Przestarzałe rozwiązania wentylacyjne i docieplenia budynków w świetle dzisiejszych norm są nieefektywne. Im więcej nieszczelności znajduje się w budynku, tym więcej energii potrzeba do jego ogrzania i tym bardziej spada efektywność energetyczna. Brak aktywnej wentylacji mechanicznej powoduje olbrzymie straty energii i wysokie koszty eksploatacyjne.

ROZWIĄZANIE – BOXY KORZYŚCI

Oferujemy autorskie rozwiązanie technologiczne, które poprawia komfort przebywania społeczności szkolnej w budynku i przynosi gminom wymierne korzyści finansowe. Jest ono efektem wieloletnich prac badawczych w rzeczywistych budynkach szkolnych w ścisłej współpracy ze środowiskiem branżowym. Nasz system zwiększa efektywność energetyczną obiektów i ogranicza zagrożenia dla zdrowia ich użytkowników.

Najrozsądniej w pakiecie

Program obejmuje wiele pakietów dostosowanych do potrzeb obiektu, użytkowników i warunków lokalnych.

Prace ogólnobudowlane:

 • Wymiana stolarki okienno-drzwiowej.
 • Przebudowy i remonty.
 • Docieplenie przegród budowlanych (ścian, fundamentów i stropów) wełną lub styropianem.
 • Wymiana, optymalizacja źródła CWU, CO (pompy ciepła, agregaty trigeneracyjne FraGATa, grzejniki, maty kapilarne, ogrzewanie powietrzne itp.).
 • Wymiana, optymalizacja źródła CO (pompy ciepła, agregaty trigeneracyjne FraGATa).
 • Wymiana, implementacja źródła chłodu (pompy ciepła, agregaty trigeneracyjne FraGATa, VRV itp.).
 • Wymiana, implementacja wysokosprawnej wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Implementacja systemów wytwarzających energię elektryczną (na przykład ogniwa PV, agregaty trigeneracyjne FraGATa).

Instalacje sanitarne:

 • Implementacja systemów zarządzania mediami w obiekcie.
 • Zmiana, modernizacja oświetlenia.
 • Implementacja czujników, mierników komfortu (temperatura, wilgotność, ppm CO2, ppm SMOG itp.).
 • Zdalny serwis i zarządzanie, utrzymanie obiektu.
 • Automatyka predykcyjna z możliwością spięcia obiektów w grupy (SMART CITY).

Automatyka budynkowa i instalacje elektryczne:

Usługi doradcze i konsultacyjne

Z ODDECHEM kompleksowo zrealizujesz wszystkie etapy przedsięwzięcia.

Sięgnij po HELP BOX
za darmo

Uzyskaj wiedzę i pełną ocenę potrzeb Twojej szkoły. Poznaj realne sposoby na poprawę jakości powietrza i warunków nauczania.

Zdobądź
TERMO BOX

Unikaj pułapek i zadbaj o rozwiązania bezpieczne
w utrzymaniu i użytkowaniu.

Jeśli chcesz inwestować w modernizację szkoły, a nie posiadasz odpowiednich środków czy zabezpieczeń, powiemy Ci, jakie masz możliwości finansowania
w swoim regionie.

Zyskaj
GRAND BOX

Poznaj
TIME BOX

Płać mniej za remonty i konserwacje, kontroluj wydatki i stosuj rozsądne kompromisy.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ODDECHU DLA SZKÓŁ?

Pobierz katalog i poznaj szczegóły naszego autorskiego programu dbania o czyste powietrze w budynkach. Nie czekaj, już teraz zadbaj o zdrowie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie w powyższym formularzu kontaktowym danych osobowych przez FRAPOL Spółka Sp. z o.o. na potrzeby kontaktu w celu przekazywania informacji handlowych w oparciu o wskazane przeze mnie w formularzu kanały komunikacji i oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z informacjami dotyczącymi moich danych osobowych, są one dla mnie zrozumiałe i akceptuję ich treść oraz opisane w nich zasady przetwarzania moich danych osobowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej o ODDECHU DLA SZKÓŁ?

Pobierz katalog i poznaj szczegóły naszego autorskiego programu dbania o czyste powietrze w budynkach. Nie czekaj, już teraz zadbaj o zdrowie.

Pobierz plik PDF

zaFrapowani na powietrze i energię

Jako pracownicy firmy Frapol bazujemy na wartościach takich jak poczucie wspólnoty, odpowiedzialność oraz szacunek do każdego człowieka. Wiemy, że statystycznie ludzie spędzają około 80% swojego życia w pomieszczeniach, a niektórzy uczniowie przebywają w szkole nawet dłużej niż ich rodzice w pracy na pełnym etacie.

Od kilku lat realizujemy proces, którego celem jest wspieranie planów energetyczno-klimatycznych kraju. Nazwaliśmy go ODDECHEM DLA BUDYNKU. Jego składowymi są autorskie programy ODDECH DLA SZKÓŁ oraz ODDECH DLA SPÓŁDZIELNI. Zawierają one kompleksowe rozwiązania termomodernizacyjne w oparciu o wentylację dla polskich placówek edukacyjnych i starych budynków wielorodzinnych. W ramach programów dbamy zarówno o korzyści dla gospodarki, jak i o zdrowie użytkowników.

Uznaliśmy więc, że nie możemy pozostać obojętni. Czas ratować dzieci i zainwestować w ich zdrowie – a my mamy rozwiązanie tego problemu.

Poszukujemy ulepszeń
i tworzymy nowe rozwiązania

Dbamy o jakość powietrza, bo wiemy, że ma ona dla nas wszystkich kluczowe znaczenie

Wentylacją i klimatyzacją
zajmujemy się od 30 lat

Współpracujemy z uczelniami
i ośrodkami badawczymi

Działamy w obszarach produkcji,
serwisu i usług

Udowadniamy, że polska technologia oznacza światową jakość

Nie masz środków na
kompleksową termomodernizację?

Istnieje wiele możliwości finansowania inwestycji ze środków krajowych, unijnych oraz programów międzynarodowych.

Nasi konsultanci pomogą Ci przejść przez cały proces pozyskiwania i rozliczenia dofinansowania!

Bartosz Pawela

Menedżer Produktów nZEB

+48 665 100 155

Dział Systemów Niskoenergetycznych

+48 881 924 714

Dział Systemów Niskoenergetycznych

Doradca Techniczno-Handlowy

Karolina Fortuna

Zadbaj o klimat

Zadzwoń lub napisz,
a my pomożemy Ci wybrać optymalne rozwiązanie.

w swojej szkole!

OGÓLNOPOLSKI
PROGRAM POPRAWY
JAKOŚCI POWIETRZA

I EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ

© 2021 Wszystkie prawa zastrzeżone przez Frapol Sp. z o.o.

Korzystając z tej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, a także w celach statystycznych oraz w celach optymalizacji korzystania ze strony. Możesz zmienić ustawienia cookies w swojej przeglądarce.

Więcej informacji: Polityka Prywatności

OK